Historia Londynu


Pierwszymi śladami działalności osadniczej na terenie Londynu są odkryte pozostałości
po rzymskiej osadzie założonej najprawdopodobniej w 43 roku naszej ery, czyli w czasie
inwazji wojsk cesarza rzymskiego Klaudiusza na Brytanię. Odnaleziono także pozostałości
po obozie warownym datowanym na lata 70–80 n.e. na wzgórzach Cornhill i Ludgate Hill.
Rzymianie oznaczyli centrum Londinium kamieniem Londyńskim, który jest do tej pory widoczny na
Cannon Street.Niemniej prawdopodobne jest, że osady miejscowej ludności istniały tu jeszcze przed
przybyciem Rzymian na Wyspy Brytyjskie. Londyn głównie dzięki rozwojowi handlu z krajami
kontynentu europejskiego (rzymska nazwa Londinium) stał się jednym z najbogatszych
miast Imperium. Za czasów rzymskich miasto liczyło ok. 30 tysięcy mieszkańców.
W roku 313 założono tu biskupstwo, a na początku VII wieku
stolicę królestwa Esseksu. W XI wieku Londyn zaczął pełnić
funkcję faktycznej stolicy kraju.

Grafika


London Eye Katedra św.Pawła Tower of London
Big Ben British Museum Tower Bridge
Utworzył: Jacek Czerwiec